Bøgevej 1, Pindstrup, 8550 Ryomgård
Socialfaglig rådgiver

Socialfaglig rådgivning i Syddjurs Kommune.
En tidlig forebyggende socialfaglig indsats.

Socialfaglig rådgivning startede som en ny funktion i januar 2016. Formålet er at støtte kommunens dagpleje, daginstitutioner, folkeskoler og specialskole i den helt tidlige, tværfaglige og forebyggende indsats for udsatte børn, unge og deres familier i tæt samarbejde med øvrige faggrupper i PPR, Sundhedsplejen m.fl. Den socialfaglige rådgiver skal være med til at sikre en tidlig indsats og forebygge, at en begyndende bekymring bliver til sociale problemer.


Hvornår kan en socialfaglig rådgiver hjælpe?


Det kan vi fx, hvis:

 • der er brug for vejledning og sparring fra en socialfaglig vinkel til personalet og andre fagpersoner.
 • når forældre ønsker vejledning til at håndtere udfordringer omkring deres barn.
 • det er svært at få etableret en god dialog eller et godt samarbejde mellem dagpleje, daginstitution, skole og hjem.
 • personalet har brug for viden om love, regler og praksis på det sociale område.
 • et barn har meget fravær fra dagpleje, daginstitution eller skole.
 • de socialfaglige rådgivere har tavshedspligt iht. gældende lovgivning, og må således ikke dele fortrolige oplysninger uden samtykke.


Hvordan hjælper den socialfaglige rådgiver?


Det gør vi ved at:

 • give råd og vejledning til personalet i forhold til en socialfaglig problemstilling.
 • at yde socialfaglig bistand, så underretninger kvalificeres.
 • indgå i korte afdækkende og støttende forløb med børn og/eller forældre.
 • mødedeltagelse ved tværfagligt forum i dagplejen, daginstitutioner og på skoler.
 • have en brobyggende funktion mellem skole/daginstitution/dagpleje, familier og Familieafdelingen.Hvordan kommer man i kontakt med den socialfaglige rådgiver?


Vi har faste mødetider i daginstitutionerne og på skolerne. Den socialfaglige rådgiver kan kontaktes direkte af børn/unge, forældre og personale i det pågældende område.


Hvordan kommer man i kontakt med den socialfaglige rådgiver?

Jeg har fast mødetid i Pindstrup Børnehus hver 4. torsdag. Koordiner evt. med daglig leder Gitte Johansen, hvis I har brug for en aftale. Jeg kan desuden træffes på mail (cfva@syddjurs.dk) eller telefon (20157436)