Bøgevej 1, Pindstrup, 8550 Ryomgård
Hjortestuen

Hjortestuen

Hjortestuen er navnet på børnehavegruppen i Margrethe børnehaven.

På Hjortestuen har vi fokus på barnets grundlæggende udvikling.

Vi ser det enkelte barns behov og prioriterer fællesskabet højt. Vi arbejder ud fra, at alle er

forskellige. Vores grundholdning er, at børn er sociale og kompetente.

I børnehavealderen gennemlever barnet en stor udvikling.

Ved at have fokus på de 6 læreplanstemaer:

• Barnets alsidige personlige udvikling

• Sociale kompetencer

• Sproglig kompetencer

• Krop og bevægelse

• Natur og naturfænomener

• Kultur og kulturelle udtryk

kan vi være med til at videreudvikle et godt fundament for barnet og sikre barnets generelle trivsel,

indlæring og koncentrationsevne.

Vi har også særlig opmærksomhed på børnenes socialekompetencer og kommunikation i vores

dagligdag og bestræber os på at tilbyde:

• Et spændende og motorisk udfordrende legemiljø

• Gode trygge rammer

• Tid/nærvær

• Omsorgsfulde og tydelige voksne

• Inspirerende voksne, der forstår at blande sig og "blande sig udenom"

• Inkluderende miljøer

Alt dette kan I læse mere om under Hjortestuens profil.

 

Sidst opdateret 29. marts 2017