Bøgevej 1, Pindstrup, 8550 Ryomgård
Grævlingehuset
Pædagogisk læreplan for Grævlingehuset

 

Tema: Barnets alsidige personlige udvikling

Mål:

 • At barnet opnår mest mulig udvikling, med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger.

Handling:

 • Skabe trygge, visuelle og forudsigelige rammer.

Hvornår:

 • Hver dag til indlæring, hver dag i gruppeaktiviteter, i hverdagens gøremål og aktiviteter

Fokuseret indsats / handling:

 • Pædagogisk udviklingsbeskrivelse

Evaluering:

 • Udviklings og behandlingsplan

 

Tema: Sociale kompetencer

Mål:

 • At være en del af inkluderende miljø i Grævlingehuset

Handling:

 • Sætter ord på sociale handlinger, og herved indlærer børnene sociale strategier.

Hvornår:

 • Hver dag til morgensamling, hver dag i gruppeaktiviteter, på legepladsen, aktivitetsuger

 

Fokuseret indsats / handling:

 • Pædagogisk udviklingsbeskrivelse

Evaluering:

 • Udviklings og behandlingsplan

 

Tema: Kultur og kulturelle udtryk

Mål:

 • Børnene får et kendskab til forskellige kreative udtryksformer. Samt børnene får kendskab til andre kulturer i Margrethe Børnehaven  end Grævlingehuset.

Handling:

 • Børnene klipper, klistrer, maler, producerer forskellige produkter. Vi introducerer børnene for forskellige traditioner, og introducerer børnene for de andre stuer i Margrethe Børnehaven.

 

 • Hvornår:Ved morgenåbning, på legepladsen, fælles aktiviteter og traditioner.

Fokuseret indsats / handling:

 • Pædagogisk udviklingsbeskrivelse

Evaluering:

 • Udviklings og behandlingsplan

 

Tema: Sprog

Mål:

 • At give børnene mulighed for at kunne kommunikere.

Handling:

 • Understøtter børnenes sprog med visuel støtte. Korte præcise sætninger. Vi indlærer sproget. I strukturerende sammenhænge øves sprogforståelsen.

Hvornår:

 • Morgensamling, indlæring, i de daglige gøremål

Fokuseret indsats / handling:

 • Pædagogisk udviklingsbeskrivelse

Evaluering:

 • Udviklings og behandlingsplan

Tema: Krop og bevægelse

Mål:

 • At vi har fokus på motorik og barnets forudsætninger herfor. Vi styrker barnets sundhed, udvikling, trivsel og lyst til fysisk udfoldelse.

Handling:

 • Vi præsenterer dem for fin og grov motoriske udfordringer.  Vi giver børnene større bevidsthed for egen krop.

Hvornår:

 • Gymnastik, gruppeaktiviteter (musik, pæd massage, motorik) samling, svømning

 

Fokuseret indsats / handling:

 • Pædagogisk udviklingsbeskrivelse

Evaluering:

 • Udviklings og behandlingsplan

 

Tema: Naturen og naturfænomener

Mål:

 • At børnene oplever naturen og når årstiderne skifter

Handling: Vi er ude i al slags vejr, og viser børnene fysisk hvordan naturen ændrer sig og hvad der                                             

        findes i naturen

Hvornår:

 • Dagligt på legepladsen, på terrassen

Fokuseret indsats / handling:

 • Pædagogisk udviklingsbeskrivelse

Evaluering:

 •  Udviklings og behandlingsplan
Sidst opdateret 6. december 2012